FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veta oznamovacia


veta oznamovacia

- základný, najčastejší typ viet postojovej modálnosti. Vyjadruje sa indikatívom verba finita a klesavou konkluzívnou kadenciou. Základná modálna schéma oznamovacej vety je indikatív + klesavá konkluzívna kadencia. Pri nereálnom deji sa namiesto indikatívu používa kondicionál. V písomných prejvoch sa na konci oznamovacej vety píše bodka ( L534;311).

Významom oznamovacej vety z hľadiska logiky je propozícia ( L1334;10).

-------------------
veta oznamovacia>