FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veracitas dei


veracitas Dei

- podľa Descarta - neschopnosť Boha nás oklamať, na ktorej sa zakladá platnosť naších vedomostí o existencii sveta, ktorá nemôže byť ilúziou.