FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veľkosť veličiny


veľkosť veličiny

- číslo udávajúce koľkokrát sa daná jednotka nachádza v meranej veličine.