FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedy poľnohospodárske


vedy poľnohospodárske

- súhrn vied skúmajúcich poľnohospodársku výrobu. Ich úlohou je napomáhať rozvoj všetkych odvetví poľnohospoárstva s cieľom zvýšiť vyrobu vysokokvalitných poľnohospodárských produktov s čo najnižšími pracovnými amteriálnymi nákladmi. Podstatou poľnohospodárskych vied je skúmanie zákonitostí najúčinnejššieho prevodu slnečnej energie na energiu chemickú, podstatne sa podieľajúcu na tvorbe biomasy rastlinných a živočíšnych výrobkov potrebných pre výživu ľudí a zvierat, a zabezpečenie priemyselných surovín. Usilujú sa zároveň o hladanie vhodnych biologickych, chemických, fyzikálnych, technickych a organickych podmienok pre zvyšovanie úrodnosti pôd, pre zistenie vysokých a stálych úrod v rastlinnej výrobe a rast vysokej úžitkovosti v živočíšnej vyrobe, skúmajú podmienky pre rast akosti rastlinných a živočíšnych výrobkov ( L126;405).

------------------------
vedy poľnohospodárske>