FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedy lesnícke - disciplíny


vedy lesnícke - disciplíny

bioklimatológia lesnícka
biometria lesnícka
botanika lesnícka

dendrológia lesnícka
dendrometria

ekológia lesnícka
entomológia
environmentológia lesnícka
epistemológia lesnícka

fytocenológia lesnícka
fytopatológia lesnícka
fyziológia, genetika a šľachtenie lesných drevín

geológia lesnícka

náuka o dopravníctve
náuka o funkciách lesa
náuka o hospodárskej úprave lesov
náuka o lesníckej ergomike a sociológii
náuka o lesníckej geodézii, fotogrametrii a kartografii
náuka o lesnej technike a mechanizácii lesnej ťažby
náuka o lesnícko-technických melioráciách
náuka o lesnom krajinárstve
náuka o lesnom prostredí
náuka o lesných stavbách
náuka o ochrane lesov
náuka o pestovaní lesov
náuka o poľovníctve
náuka o riadení lesného hospodárstva
náuka o semenárstve
náuka o skladovníctve
náuka o škôlkárstve
náuka o vegetačných úpravách tokov a vodných nádržiach
náuka o výchove porastov
náuka o výnosoch lesa
náuka o zahrádzaní bystrín a lavín
náuka o zalesňovaní

pedológia lesná

zoológia lesná