FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedenie (platón)vedenie ( Platón)

vedenie (FT)

- jedna zo základnych podmienok poznania (9) veci (9); existujú tri druhy vedenia: vedenie v užšom zmysle (EPISTÉMÉ), rozumové pochopenie (NÚS) a pravdivé mienenie (ALÉTHÉS DOXA); tieto majú spoločné to, že sú obsiahnuté v duši a líšia sa tým, že sa rôzne približujú k poznávanému súcnu (9): najbližšie má k súcnu rozumové pochopenie (cf. L69;120-121).