FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Vedeckosť


vedeckosť

- súbor konštituentov osvojovania si sveta človekom, ktoré ho odlišujú od umenia, nábožestva, káždodenného osvojovania si sveta, filozofie, mýtu aťď. K základným konštituentom vedeckosti patrí systematickosť budovania takých významovych útvarov, ktoré sú výsledkom poznania zákonitých súvislostí, písomná fixovanosť týchto produktov, objektivnosť a pod. Vedeckosť sa stáva témou filozofickej reflexie najmä v obdobiach krízy vedy/vied.