FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda spoločenská 18. st. - 1. pol. 19. st.-e


veda spoločenská 18. st. - 1. pol. 19. st.-E

E1.
"V klasickom období pri vytváraní sociálnych koncepcií výrazne dominovala filozofia. Konkrétnejšie koncepcie jednotlivých sfér skutočnosti (ekonomické, politické, umelecké koncepcie atď.) možno chápať ako konkretizácie určitých filozofických princípov. Hoci aj v klasickom období malo konkrétnejšie skúmanie spoločenského života (napríklad politická ekonómia) svoju vlastnú logiku vývoja, predsa len základný pohyb ideí smeroval od abstraktného ku konkrétnemu a od všeobecného k jednotlivému." ( L83;126)