FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Veda sociálna


veda sociálna

- spoločenská veda, ktorej základným pojmom je pojem spoločnosti, ktorý začína nadobúda» na význame v 19. stor., keď ustupuje do úzadia pojem civilizácie - spoločnos» sa vtedy stáva stredobodom záujmu nového vedeckého odboru - sociológie.

----------------
veda sociálna>