FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Veda (peirce, ch. s.)-ei


veda ( Peirce, Ch. S.)-EI

EI1.
Peirceova koncepcia vedy je idealistickodialektická. Kladie proti sebe rozum a um, metafyziku a dialektiku, striktne sa pridřľa princípu totoľnosti myslenia a bytia. Komplikácie vo vz»ahu teórie a reality chápe "len ako epizódy v súhrnných dejinách ducha". Vyznačujú sa monotónnym univerzalizmom: empirickú podobu vývoja vedeckého poznania chápe výlučne ako ilustráciu vývoja na rovine reflektovanej v samopohybe strikne pojmového myslenia. (cf. L83;122)