FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda novoveká (mach, e.)-ei


veda novoveká ( Mach, E.)-EI

EI1.
"Historicko-filozofická analýza newtonovskej fyziky ... ukázala, že klasická veda nie je bez "metafyzických" predpokladov. E. Mach v práci Vývin mechaniky z historicko-kritického hľadiska poukázal na to, že Newtonova 'prírodná filozofia' nezískala svoje základné tvrdenia len induktívnou cestou, ale tie obsahujú i metafyzickú prímes, a teda platia len podmienečne: 'O absolútnom priestore a o absolutnom pohybe nemôže nikto nič povedať, sú to výlučne myšlienkové entity, ktoré nemožno podložiť skúsenosťou. Všetky princípy mechaniky sú ... ((138-139)) skúsenosťámi o relatívnych polohách a poheboch telies.' ( L88;213)" ( L83;139)