FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Veda literárna - odkazy


veda literárna - odkazy

disciplíny literárnovedné
druhy/príklady literárnej vedy

filológia

história literárna

kritika literárna

látkoslovie
literatúra umelecká
literárnos»

metóda biografická

poetika
predstavitelia literárnej vedy

teória literatúry

útvary významové literárnej vedy

verzológia