FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda kognitívna


veda kognitívna = kognitivistika = veda o myslení
veda kognitivna (FT)
Kód:

- veda, ktorá skúma a modeluje princípy organizácie a fungovania prirodzených a umelých intelektuálnych systémov ( L378;54). Predmetom kognitivnej vedy sú podľa T. Winograda fenomény súvisiace s myslením (phenomena related to mind).

Okruh problémov, ktorými sa zaoberajú kognitívne vedy, tvorí:

1. interakcia inteligentných sytémov

Mentálne fenomény sa odlišujú od všetkého čo bolo doteraz predmetom vedeckého skúmania, najmä dvoma črtami: intencionalitou a subjektivitou ( L397; 6).

------------------
veda kognitivna>