FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda (historicko-sociologické koncepcie)-e


veda (historicko-sociologické koncepcie)-E

E1.
"Veda sa tu pokladá za historický a sociálny fenomén, popiera sa existencia ... nadepochálnych kritérií racionálnosti a vedeckosti. Do centra pozornosti a diskusií sa tento typ koncepcií vedy dostal až v druhej polovici 20. storočia, predovšetkým v diskusiách o prácach T. S. Kuhna. S náčrtmi ... sa však stretávame už skôr (E. Mach, G. Simmel, L. Fleck)." ( L83;123)