FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda (filozofia novoveká)-ei


veda (filozofia novoveká)-EI

EI1.
"Klasická filozofia s úplnou samozrejmosťou predpokladala, že vývoj poznania je zároveň i formou zdokonaľovania človeka, rast vedeckého poznania je vždy súčasne aj mravnou hodnotou, že veda umožňuje človeku adekvátne sa orientovať vo svte, určovať mravné normy, stanovovať pravidlá mravného konania." ( L83;140)