FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Veda (dialektika idealistická)-e


veda (dialektika idealistická)-E

E1.
Idealistickodialektické koncepcie vedy zahrnujú novohegelovské koncepcie vedy a koncepcie vedy Ch. S. Peircea, A. N. Whiteheada. Kladú proti sebe rozum a um, metafyziku a dialektiku, striktne sa pridřľajú princípu totoľnosti myslenia a bytia. Komplikácie vo vz»ahu teórie a reality chápu "len ako epizódy v súhrnných dejinách ducha". Vyznačujú sa monotónnym univerzalizmom: empirickú podobu vývoja vedeckého poznania chápu výlučne ako ilustráciu vývoja na rovine reflektovanej v samopohybe strikne pojmového myslenia. (cf. L83;122)