FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Veda (bacon, f.)


veda ( Bacon, F.)

- nástroj, pomocou ktorého človek môže získať vládu nad prírodou a využiť ju pre vlastné ciele. Úloha vedy spočíva v odhaľovaní a poznávaní zákonov, ktoré vladnu nad skutočnosťou a v ich využívaní na praktické ciele.

Vedy sa delia na tri skupiny podľa troch druhov duševných schopností: pamäti zodpovedá história ľudí a živočíchov, fantázii poézia a didaktika,
rozumu filozofia.

Filozofia sa ďalej delí na prvú filozofiu (univerzálnu vedu) a druhú
filozofiu, ktorej predmetom je boh.

Základom všetkých vied je časť filozofie zvaná filozofia prírody (75).

Veda sa má oslobodiť od všetkých dogiem a má sa jej priznať právo na
vecné argumenty. Najnebezpečnejším odporcom vedy je náboženský fanatizmus. Preto treba vedu úplne oddeliť od náboženstva.

Veda by mala mať kolektívnu organizáciu, ktorú Bacon opísal v diele Nová Atlantída, ktoré malo vplyv na zorganizovanie Královskej spoločnosti v
Londýne ( L23;361an.)