FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzeň politický


väzeň politický

- osoba väznená pre opozičné názory a nenásilné alebo násilné vystupovanie proti vládnej politike, pre príslušnosť k rase, náboženstvu, národnostnej menšine.