FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzba v systéme spätná vlastná


väzba v systéme spätná vlastná

- je spätná väzba, pri ktorej pôsobí prvok systému sám na seba tým, že jeden z výstupov prvku je priamo spojený s jedným zo vstupov toho istého prvku. Prostredníctvom takejto väzby sa kontroluje vlastná činnosť a hodnoty riadiacich veličín, ktoré riadiaci prvok vysiela k riadenému prvku ( L337;301).