FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzba v systéme spätná nepriama


väzba v systéme spätná nepriama = sprostredkovaná spätná väzba

- je spätná väzba, pri ktorej sa spojenie výstupu riadeného prvku so vstupom riadiaceho prvku realizuje prostredníctvom ďalšieho vloženého prvku ( L337;300- 301).