FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzba v systéme priama


väzba v systéme priama

- spojenie výstupu jednéhp prvku systému so vstupom iného prvku systému nesprostredkované nijakým vloženým prvkom.