FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzba spätná pozitívna


väzba spätná pozitívna

- informácia získaná systémom, ktorá násobí alebo zosiluje odchylku od normy a pokiaľ nie je obmedzená, vedie k deštrukcii systému. Pozitivna spätná väzba spôsobuje heterostázu ( L571;229).