FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzba kovalentná


väzba kovalentná

- typ chemickej väzby, pri tkorej väzbové elektróny patria v prevažnej miere obom vzájomne viazaným atómom; môže byť

- nepolárna kovalentná väzba;
- polárna kovalentná väzba (koordinačná väzba)

( L715;361).