FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Väzba chemická


väzba chemická

- spojenie atómov prvkov v molekule vonkajšími (valenčnými) elektrónmi. Pri vzniku molekuly nastáva vzájomné pôsobenie elektrónov s elektrónmi, elektrónov s jadrami atómov a jadier s jadrami, pričom sa znižuje celková energia novovzniknutého systému ( L333;317).

-----------------
väzba chemická>