FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Valla, l.


Valla, Laurentius (Lorenzo della Valla) (1406 - 1457)

- taliansky filozof, humanista, historik. Jeho význam spočíva predovšetkým v zhromažďovaní prameňov a ich kritickom hodnotení, a to najmä prameňov antických, dovtedy nekriticky prijímaných. Jeho najvýznamnejším počinom v tomto smere bolo odhalenie Konštantinovej donácie, 1440.

Valla zaujímal kritický postoj aj voči scholastike a kresťanským dogmám.

Valla bol vynikajúcim filológom a prekladal diela starovekých gréckych historikov do latinčiny ( L628;663).