FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Valentinos


Valentinos Egyptský ( - okolo 165 n. l. na Cypre)

- grécky filozof, najvýznamnejší predstaviteľ tzv. kresťanského gnosticizmu. Pochádzal z Egypta, vzdelanie získal v Alexandrii a pôsobil asi od roku 136 n. l. v Ríme, kde sa uchádzal aj o biskupský úrad. Po návrate na východ rozvinul horlivú a sústavnú teologickofilozofickú činnosť s cieľom výkladu sveta a postavenia človeka v ňom.

Základom kozmu je systém nadprirodzených síl (AIÓNOV), ktoré vychádzali postupne (emanáciou) z najvyššieho princípu SÍGÉ (Mlčanie, t. j. to, čo sa nedá vyjadriť slovami).