FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Valasi


Valasi

- 1. obyvatelstvo historického Valašska zaoberajúci sa dobytkárstvom, národnosť (označovaná aj východorománska), ktorá sa sformovala asi v 10. stor.; dnes súcasť moldavského a rumunského národa. Časť z nich sa v 14. stor.- l7. stor. usádzalo v krajoch bývalého Uhorska, na Ukrajine, v Poľsku, na Morave; na Slovensku sa podieľali na doosídľovaní horských oblastí na tzv. valašskom práve. Vyznačovali sa salašníckym (chov oviec), neskôr roľnícko-chovateľským spôsobom života; postupne splývali s miestnymi etnikami, udržali si niektoré prvky jazyka, hmotnej a najmä duchovnej kultúry (zvyky, hudobný prejav); 2. Moravskí Valasi - etnografická skupina obývajúca severnú casť Moravy v ČR; pôvodne slavizovaní potomkovia pastierskeho a kopaničiarskeho ľudu, ktorí do týchto oblastí prišiel v 15. stor.- 17. stor. z rumunských Karpát ( L715;763).