FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Úžitok hraničný


úžitok hraničný

- najmenší ešte žiadúci úžitok, ktorý poskytuje určitý statok svojmu vlastníkovi alebo užívateľovi, závislý od množstva zásoby daných statkov, ktoré sú mu k dispozícii.

Čím viac statkov hospodáriaci subjekt má (za predpokladu, že kvantita ostatných, ktoré má, ostáva rovnaká), tým menej sa mu žiada mať ďalšie ich množstvo.

Čím zriedkavejší je spotrebný predmet, tým vyššie je jeho hodnotas oceňovaná, a naopak.

------------------
úžitok hraničný>