FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Užitočnosť hraničná


užitočnosť hraničná

- najmenší ešte žiadúci úžitok, ktorý poskytuje určitý statok svojmu vlastníkovi alebo užívateľovi, závislý od množstva zásoby daných statkov, ktoré sú mu k dispozícii; čím viac statkov hospodáriaci subjekt má (za predpokladu, že kvantita ostatných, ktoré má, ostáva rovnaká), tým menej sa mu žiada mať ďalšie ich množstvo; čím zriedkavejší je spotrebný predmet, tým vyššie je jeho hodnota oceňovaná, a naopak; pojem hraničnej užitočnosti je ústrednou kategóriou marginalistickej analýzy; hodnota tovaru tu vystupuje ako úžitok subjektivne ocenený z hľadiska individuálnej potreby spotrebiteľa a nezávislý od času . Mzda je výsledkom hraničnej produktivity práce, zisk je spravodlivou odmenou za hraničnú produktivitu kapitálu.

Pojem hraničnej užitočnosti zaviedol F. von Wieser ( L421;209, 875).

----------------------
užitočnosť hraničná>