FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Uvažovanie (metodológia)


uvažovanie ( metodológia)

- je myšlienková činnosť, ktorá sa uskutočňuje diskurzívnymi metódami; jednotlivé kroky (operácie) na seba nadväzujú, sú viac-menej kontrolovateľné, je ich konečný počet a prichadzajú k istým výsledkom. Uvažovanie sa vyjadruje príslušným jazykom. Materiál pretváraný opreráciami, t. j. uplatnením určitých pravidiel - to sú vyrokové výrazy, ktoré sú syntakticko-sémantickými dlaždicami cesty uvažovania. Základný druh uvažovania je usudzovanie ( L184;60an.).