FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Utopický


utopický

- od termínu 'utópiu', ktorý použil T. More na označenie fiktívneho ostrova, na ktorom bola vytvorená ideálna spoloňosť. Neskôr sa tento termín začal používať pri charakterizovaní fiktivnych, neuskutočniteľných spolocesnkých poriadkov, pozri napr. utopický socializmus ( L53;536).