FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Usudzovanie (metodológia)


usudzovanie ( metodológia)

- je myšlienková činnosť, ktorá sa začína od istých vychodísk (množiny "prvých" premís), postupne prechádza operáciami, ktorými sa získavajú relativne závery, a napokon rezultuje v "poslednom" závere. Prechod od premís, ktorých môže byť akýkoľvek konečný počet, vždy k jednému záveru sa uskutočňuje na základe nejakých prijatých pravidiel. Voľba východísk a zamýšľaných cieľov je motivovaná niečím, čomu slúži usudzovanie ako prostriedok. Usudzovaním si rozširujeme poznatky za hranice pozorovania alebo experimentu.
Operáciou vzhľadom na usudzovanie je tu akékoľvek uplatnenie príslušného pravidla, na základe ktorého sa uskutočňuje prechod od daných premís k záveru. Metóda usudzovania spočíva v istom usporiadaní takýchto operácií ( L184;64-65).