FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Úrok


úrok

- úhrada , ktorú poskytuje dlžník veriteľovi za odstúpenie možnosti používať po určitý čas danú sumu peňažných produktov; vyjadruje sa v percentách (ako úroková miera) na určité (obyčajne ročné) obdobie dohodou alebo na základe zákonného predpisu; obajavuje sa súčasne s peňažným obehom ( L421;733).

-------
úrok>