FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Urbanizácia


urbanizácia

- historický proces rozširovania mestského spôsobu života, súvisiaci s rastom úlohy a podielu miest v usídlovaní sa ľudí a zahrnujúci príslušné zmeny v rozmiestňovaní výrobných síl, v sociálnej štruktúre spoločnosti (výrobno-profesionálnej, vzdelanostno-kvalifikačnej, demografickej), v kultúre atď. ( L53;534).