FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Uphues, g. k.


Uphues, Goswin K. (1841 - 1917)

- nemecký filozof , teológ , zástanca teizmu, žiak E. Husserla. Poznanie chápe ako ilumináciu umožňovanú účasťou ľudského vedomia na Božom vedomí. Pravda má nadčasovú platnosť: je to intoícia poznania spočívajúca v osvietení a účasti na nadcasovom vedomí. V takomto poznaní sa pravda bezprostredne vyjavuje a ohlasuje sa ako nadčasový svet poznania, ktorý je v zásade rovnaký pre všetkých a ktorý nachodí svoje naplnenie v Božom vedomí.