FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Úpadok systému


úpadok systému

- proces uvoľňovania väzieb medzi prvkami systému a zhoršovania transformačných vlastností systému, ktorý vedie k zhoršeniu funkcie systému. Úpadok systému môže viesť až k zániku systému ( L479;70).