FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Univerzum významové filozofické


univerzum významové filozofické

- je tá súčasť filozofie, ktorú tvoria všetky významové útvary a významové procesy (re)konštituované filozofmi, t. j. všetky filozofické pojmy, filozofické učenia, filozofické predstavy, filozofické teórie, filozofické dôkazy, celá filozofická problematika atď. Filozofické významové univerzum je je stredobodom pozornosti pri modelovaní filozofie prostriedkami hypertextovej Sústavy FIA.

----------------------------------
univerzum významové filozofické>