FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Univerzálie kultúrne


univerzálie kultúrne

- kultúrne fenomény spoločné celému ľudstvu. Ako príklad kultúrnej univerzálie môže slúžiť binárna opozícia , v ktorej C. Lévi-Straus nachádza základný princíp identifikovateľný vo všetkých kultúrach a ktorý predstavuje univerzálnu mentálnu štruktúru človeka ( L572;80).