FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Univerzálie jazykové


univerzálie jazykové

- črty spoločné všetkým prirodzeným jazykom alebo ich skupinám; všeobecne jestvujúce vzťahy a črty jazykov, ktoré sa zisťujú porovnávaním jazykov navzájom; delia sa podľa predmetu na fonologické, gramatické a sémantické, podľa formy na elementárne a implikačné, podľa tvrdenia na absolútne a štatistické, deduktívne a induktívne ( L1334;11 L536;70).

-----------------------
univerzálie jazykové>