FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Universale (albert veľký)


universale ( Albert Veľký)

- všeobecné, ktoré stále a nemeniteľné, ktoré je čímsi reálnym a jestvujúcim ako forma (273). Universale est ens in multis non divisum ab illis (= všeobecné je entita jestvujúca v mnohých jednotlivých veciach spôsobom neoddeliteľným od nich) ( L23;271). Pozri aj: univerzálie (273).