FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umorovanie


umorovanie

- splácanie dlhu rovnakoveľkými splátkami - anuitami; úradné vyhlásenie cenného papiera alebo cennej listiny na žiadosť vlastníka za neplatné.