FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umieranie


umieranie

- z hľadiska medicíny: proces postupného a nezvratného zlyhávania vitálnych funkcií tkanív a orgánov, záverečný, pretrvanie vylučujúci úseok života jedinca zavřšený zánikom indivídua - smrťou. Každý jedinec umiera de facto od svojho príchodu na svet ( L145;131).

------------
umieranie>