FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umenie výtvarné helenistické


umenie výtvarné helenistické

- súčasť helenistickej kultúry, neskorá fáza gréckeho antického výtvarného umenia 4. stor. pr. n. l. - 1. stor. pr. n. l. Jeho vnzik súvisí s gréckou expanziou do Stredomoria, pocas ktorej sa klasické grécke umenie spájalo s miesnymi tradiciami Sýrie , Egypta , Malej Ázie, južnej Itálie, Iránu a Čiernomoria do nového výtvarného výrazu.

helenistické výtvarné umenie nadväzovalo do polovice 2. stor. pr. n. l. na klasické grécke umenie, v druhej fáze sa presadzuje naturalizmus a formalizmus, ktorého centrom je Rím.

Helenistické výtvarné umenie zahrnuje: helenistickú architektúru, helenistické maliarstvo, helenistické sochárstvo.