FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umenie slobodné


umenie slobodné

- ars liberalis (lat.) - všeobecnovzdelávací predmet tvoriaci súčasť základu vyššieho vzdelania pre slobodného rímskeho občana.

------------------
umenie slobodné>