FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umenie filmové


umenie filmové = film (ako druh umenia)

- druh dramatického umenia , nový druh umenia, ktorý sa utvoril v 20. storočí. Filmové umenie sa od starých klasických umení odlišuje bezprostrednou závislosťou od techniky: technické prostriedky určujú výrazové prostriedky filmu. Je to predovšetkým filmový záznam obrazu a zvuku, registrovaný nezávisle jeden od druhého a umožňujúci rozličný vzájomný tvorivý vzťah, obrazovú i zvukovú štylizáciu. Rytmizácia obrazu sa dosahuje prostredníctvom strihovej skladby a triku. Film si privlastnil výsledky umeleckých činností ostaných tvorivých odvetví: umeleckej literatúry , divadelného umenia, hudby a výtvarného umenia. Počas svojej existencie si vytvoril vlastnú gramatiku a poetiku a vposlednom dvadsaťročí už sám spätne ovplyvňuje a obohacuje výrazové prostriedky ostatných umení.

Výskumom filmu sa zaoberá o. i. filmológia. ( L300;367-368,378)