FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umenie abstraktné


umenie abstraktné

- nefiguratívne umenie - umenie, ktoré nezobrazuje žiadny predmet, človeka, krajinu, vyjadruje sa len zostavou farebných škvřn, plôch, čiar, geometrických prvkov ap. Prvá výstava abstraktného umenia bola usporiadaná 1930 v Paríži, prvé múzeum vzniklo 1937 v USA.

Niektorí umeleci a kritici navrhujú hovoriť tu skôr o konkrétnom umení, čím by sa podčiarklo, aký dôraz diela kladú na vlastný materiál, a zdôraznilo sa, že takto chápané dielo sa nevzťahuje na nijaký vonkajší vzor a stáva sa svojbytným konkrétnym predmetom ( L715;17).