FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhµadávanie
Diskusia
Správa

Umenia praktické


umenia praktické gréc. TECHNAI PRAKTIKAI
lat. artes in agendo positae

- umenia tvoriace súčas» µudskej praxe, napr. rétorika ako rečnícke umenie.