FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umenia krásne


umenia krásne

- 1. umenia, ktoré v protiklade k umeleckopriemyslovému umeniu (arts et métieres) zdôrazňujú estetickú tvorbu na rozdiel od umelecky remeselnej priemyselnej vyroby.

2. umenia, ktoré sú aj v protiklade k priemyselnému umeniu a dekoratívnemu umeniu (arts décoratif) alebo úžitkovému umeniu (arts appliqués). Ide tu o tvorivé aktivity z estetického hľadiska považované za najčistejšie a najprepracovanejšie, pretože produkujú diela, ktoré sú určená výhradne k tomu, aby sa stali predmetom kontemplácie.