FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umeleckosť (albrecht, j.)


umeleckosť ( Albrecht, J.)

- umelecké schopnosti človeka, neoddeliteľná súčasť ľudskej entity, ľudského správania sa a psychiky, osobitná vlastnosť integrovanej ľudskej antropologickej podstaty. Prejavuje sa v umeleckom diele (83), ale aj mimo štandardných podôb umenia. Cestou poznania umeleckosti je výskum metód zobrazovania umeleckých ideí a platných mechanizmov umeleckého stvárňovania.

Pojem umeleckosti je integrálnym výsledkom poznania jednotlivých umeleckých výkonov ( L626;287).