FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Umbanda


umbanda

- náboženstvo juhoamerických černochov, ktorých predkov pochytali v Afrike a ako otrokov odviezli do Južnej Ameriky. Prúd čiernych otrokov smeroval zo západnej Afriky do Ameriky už v 16. storočí. Priviezli si svoje náboženstvo, a hoci boli v Amerike pokrstení a formálne sa stali rímskymi katolíkmi, nevyučovali ich a vo vnútri si zachovali svoju starú vieru. Boha a svätých stotožnili s dobrými bohmi a duchmi, zvanými orišás, Mária je vodná bohyňa Jemanja, Boh Otec je Oleran, Kristus Orišála, čo je najvyšší Oriša. Do ich predstáv prenikli aj vplyvy indiánske a špiritistické. Oboje zodpovedalo černošskej mentalite, ktorá túžila po čo najzreteľnejšom kontakte so zásvetnom. Do umbandy sa premietli aj vplyvy dvoch významných špiritistov francúzskeho pôvodu Rivaila a Allana Kardeca (1804-1869). Názov "umbanda" znamená asi toľko, čo medicinman, jeho protikladom by potom bolo kimbanda = čierna mágia, čierny mág ( L152;222).